In het oosten van de provincie Namen schuilen Ciney, Hamois, Havelange en Somme-Leuzesamen onder de paraplu ‘Condroz- Famenne’. Rond die 4 gemeentes zweven nog eens 33 kleine dorpjes en dat geeft al de hint dat dit een landelijke, groene en agrarische streek is. Inderdaad, we zijn hier “far from the madding crowd”, zoals de Engelsen zeggen. Wist u overigens dat die uitdrukking ontleend is aan een gedicht uit 1874? Ook toen al ontvluchtte men het drukke stadsleven. Vandaag gebruiken we daarvoor het modewoord ‘herbronnen’.

Op het Land van Condroz-Famenne kleeft ook het etiket van: ‘de Valleien van de lekkere smaken’. Die valleien zijn uitgegraven door de Bocq en de Somme, die kronkelend door de beboste heuvels van de Condroz naar de Famenne kabbelen. Voor de ‘lekkere smaken’ zorgen de talloze boeren en producenten. Aan streekproducten ontbreekt het hier niet: van ambachtelijke bieren tot makarons (amandelkoekjes), van honing tot aardbeien, en verder zowat alles wat een boerderij leveren kan. Niet verwonderlijk dat er naast een Kunstenaars- en ambachtenroute (in Hamois), waarbij u onder meer het ‘kaasdorp’ Maffe bezoekt. Gerechten met producten van eigen bodem vindt u ook terug op het menu van de meeste restaurants. 


De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongrepte stukjes natuur van de Ardennen en de Eifel. Door het strenge klimaat van deze streek, de hevige neerslag, de lange koude winters en een lage gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa, de bergstreken en het atlantische gebied hier behouden gebleven. 

 

 

Het huidige veenlandschap is grotendeels ontstaan onder invloed van de mens. De oude landbouw- en veeteeltpraktijken, zoals het weiden, het bestrijden van kreupelhout, het binnenhalen van hooi en de ontginning van turf hebben geleid tot de vorming van open ruimten. Tot in de middeleeuwen daarentegen waren de Hoge Venen nog voor 90% bebost. Vanaf omstreeks 1840 (in de Pruisische periode) werd heel wat heideland herbeplant met sparren.

 

Reisdatum : Maandag 5 augustus 2019 tot vrijdag 9 augustus 2019
Reisdagen : 5D/4N
Reiscode : 0508201901M
Basisprijs : 550 €
Bijzonderheden : Denk zeker aan uw identiteitskaart
Zakgeldadvies : €50 per dag
Uw Travelbutler : Kris Van De Spiegel

 

Het oorspronkelijke bos - beukenbos en eikenbos met berken - werd in de loop der eeuwen vernield door branden, overmatig vellen, het inrichten van weidelanden en het ontginnen.De sparren werden recentelijk ingevoerd en zij leveren kwaliteitshout voor de zagerijen, papiernijverheid en paneelindustrie. Twintig plaatselijke zagerijen ontginnen een half miljoen m³ per jaar.

 


Sparren en andere naaldbomen dekken 90 % van de beboste oppervlakte van de Hoge Venen. Beuken en andere loofbomen dekken de rest. De huidige tendens bestaat erin de met loofbomen beboste oppervlakte te bevorderen en het ecologische beheer van de bebossing in de hand te werken. Dat gebeurt door open plekken te creëren, wat de natuurlijke fauna en flora en het herste van de bodem ten goede komt.

 

 

Tijdens deze schitterende wandeling met start aan de Auberge de la Fagne, bij de toegangsweg naar Xhoffraix, gaan we op verkenning in een bijzonder woest gebied. We trekken onmiddellijk, via knuppelpaadjes, naar de “Fagne du Freineu”.
Het pad voert aanvankelijk door een open landschap, maar wat verderop moet u door een duister bos. Plots duiken, als een eilandje temidden van een leger sparren, de “Six Hêtres” (zes beuken) voor ons op, vroeger een rustplaats voor de herders van de omstreken. Een aandenken aan het landschap van vroeger, dat toen bestond uit uitgestrekte weilanden en heidevelden. Een knooppunt van wegen, waarlangs, tijdens de 17e eeuw, ijzer vanuit het Eifelgebied naar de smederijen van de Luikse regio werd getransporteerd. In een lus wandelt u naar het monument Léon Fredericq. De natuur is er bijzonder woest. Nu eens verdwijnt de weg tussen het struikgewas, dan weer houden knuppelpaden ons op het droge. Verderop heeft de Trôs Maret zich in de vallei ingegraven en een echte mini-canyon gevormd. Over de volledige lengte kan u genieten van watervalletjes die ricocheren op een ondergrond van kwartsiet en zandsteen. Nog een laatste klim en u bereikt Xhoffraix, eindpunt van deze fantastische wandeling. 

 

Inbegrepen : Transfer naar de plaats van bestemming
Agogische reisbegeleiding door ervaren Aksent Travelbutlers
Maaltijden op basis van Ontbijt en diner
Overnachtingen op basis van 2 personen per kamer
Niet inbegrepen : Ophaalservice
Reis- en annulatieverzekering
Uitstappen
Andere maaltijden
Toeslag single 40 € per nacht

 

 

logo jpstours 316906